Адміністрація навчального закладу

/Files/images/zimova_ferya/P5180104.JPG

Керівник - Карякіна Любов Василівна. Педагогічний стаж - 41рік, "спеціаліст вищої категорії"

Безпосередньо керує роботою дошкільного навчального закладу Карякіна Любов Василівна відповідно до Статуту та річного плану роботи.

Керівник закладу забезпечує:

- реалізацію державної політики в галузі освіти через педагогічні ради, загальні збори членів трудового колективу, раду дошкільного закладу;

- представляє інтереси закладу в цих державних органах, установах і громадських організаціях;

- у межах своєї компетенції видає накази, розпоряджається коштами, приймає на роботу та звільняє працівників закладу.

Під безпосереднім керівництвом завідуючого Карякіної Л.В. у закладі створені належні умови для гармонійного, всебічного розвитку дитини.

Контроль за виконанням правил внутрішнього трудового розпорядку здійснюється керівництвом дошкільного закладу відповідно до плану роботи. За наслідками контролю видаються накази.

Систематично проводиться робота по охороні праці та безпеці життєдіяльності вихованців та працівників закладу. Результати перевірок з даного питання заслуховуються на виробничих нарадах, педагогічних годинах, батьківських зборах.

Належна увага в закладі приділяється організації харчування дітей. Адміністрацією здійснюється систематичний контроль за якістю, технологією приготування страв, виконанням натуральних норм.

Для аналізу якості виконання посадових обов’язків працівниками закладу, адміністрацією використовуються всі види контролю, про що свідчать відповідні записи в діловому щоденнику керівника та ряд виданих наказів за результатами перевірок.

/Files/images/zimova_ferya/Рисунок1.png

Вихователь - методист – Кощій Лариса Миколаївна. Педагогічний стаж - 35 років, "спеціаліст вищої категорії" звання "старший вихователь"

Дошкільний навчальний заклад працює за річним планом, в якому визначені конкретні завдання та зміст, форми , засоби і методи досягнення перспектив. Річний план спирається на такі основні принципи: актуальності завдань, перспективності, цілісності і логічності, наступності змісту виховання дошкільнят і молодших школярів. Червоною ниткою через весь навчально-виховний процес проходить принцип інтеграції, комплексності, який підпорядковує завдання всіх розділів програми єдиній меті – цілісному розвитку творчої особистості в умовах організованого дитинства. Одним з розділів річного плану є аналіз роботи педагогічного колективу за минулий рік. Тому що, аналізуючи попередню роботу, колектив закладу ставить перед собою завдання на перспективу, накреслює шляхи виконання, планує очікувані результати.

Складаючи річний план роботи, враховуються такі основні принципи, як актуальність завдань, цілісність, логічність, наступність у роботі дошкільного закладу та школи. Починається річний план з ґрунтового аналізу роботи педагогічного колективу за минулий рік. Колектив закладу ставить перед собою завдання на перспективу, накреслює шляхи виконання, планує очікувані результати.

Кiлькiсть переглядiв: 152